Foreldremøte mandag 8. april

Sesongens foreldremøte holdes mandag 8. april klokka 19:00 på Strømmen stadion.

Artikkelen er oppdatert med referat fra møtet

Agenda etc er sendt ut som epost, lagt i lagets Facebookgruppe og ligger som PDF nederst på siden.

De som ev er forhindret fra å komme melder fra til undertegnede

Invitasjonen til møtet finner du her:

Foreldremøte Strømmen Unified 8. april 2019

Referat foreldremøte unified april 2019

RS