Referat fra foreldremøtet

Fra foreldremøtet på Stav skole

Fra foreldremøtet på Stav skole

Referatet fra foreldremøtet er nå sendt ut til alle på mailinglista.

Minner om egenbetaling kr 250,00 til lagets konto 13102582122 innen 15. januar.