Treningstider og kamper

 

Fordeling av lagenes treningstider skjer to ganger årlig, medio november og medio mars. Klubbens Sportslige Utvalg er ansvarlig for fordelingen som gjøres bl.a. ved oppsett av forslag samt fordelingsmøte hvor lagene deltar. Når prosessen er ferdig publiseres fordelingen på klubbens hjemmeside. De to årlige oppsettene gjelder for vinter (ca 1. desember – 1. april) og sommer. For sistnevnte legges også lagenes hjemmekamper inn i oversikten.

>  Treningstider sommer 2019 justeringer høst (generell oversikt, for avvik se Banedagboka). Klikk her for treningstider innendørs vinteren 2019

> Banedagbok Strømmen stadion + booking ledige banetider – klikk her

> Terminliste NFF Strømmen stadion – klikk her

> Avbestilling av treningstid som ikke skal benyttes – epost til roland@strommen-if.no

> Kalender for Klubbhuset og Brakka på Strømmen stadion – klikk her

Banedagboka skal i utgangspunktet alltid være oppdatert med oppsatte treninger og kamper samt eventuelle endringer av de faste treningstidene. Nevnte endringer varsles kun i banedagboka. Her kan man også booke ledige tider på Strømmen stadion og Slora. Bookingfunksjonen fungerer ikke for tiden, inntil videre booker man ledige banetider pr epost til roland@strommen-if.no

Lagenes treningstider skal, riktig nok med noen unntak, være tilgjengelig for trening og ikke krasje med kamper eller annet. For at systemet skal fungere må treningstidene respekteres. Minner samtidig om at lagene, med unntak av A-laget, i utgangspunktet ikke kan forvente tid og plass for oppvarming på banen før kamp.

For å kunne ha en oppdatert banedagbok er vi avhengige av at lagene gir beskjed om kampendringer og treningstider som ikke skal brukes. Avbestilling av treningstid som ikke skal benyttes gjøres til roland@strommen-if.no senest ti dager i forkant. Særlig i kampsesongen er det til stor hjelp for oss hvis lagene kan følge opp dette.

Vedr flytting og omberamming av seriekamper se retningslinjer på kretsens hjemmeside. Kontakt undertegnede for ev spørsmål om tid for ny kamptid etc.

Kalendervisning alle kamper Strømmen stadion

Klubben disponerer Strømmen stadion (11er, 9er og 5erbane) og delvis kunstgresset på Slora (7er). På vinteren fordeles tider på 11er- og 5erbanen samt enkelt-tider i kommunale gymsaler.

Ordensreglene for Strømmen stadion ligger her. Minner spesielt om lagenes ansvar for bruk og låsing av garderobene. Banekart Strømmen stadion

Navn og kontaktinfo for klubben og lagene: Kontaktinfo Strømmen IF 2019

Spørsmål, kommentarer og kjeft vedr treningstider / baneoppsett rettes til roland@strommen-if.no eller 98061169. For så vidt greit med ros også, da fortrinnsvis fortjent sådan.

 

600_DSC_2879%20strommen%20stadion

 

 

 

 

(mrk: Kalender for Klubbhuset ligger på ekstern side, funker dessverre ikke her)