Omlegging av hovedbanen

Anleggsperioden på Strømmen stadion kg 11er er nå bekreftet til f.o.m. torsdag 25. august t.o.m. lørdag 10. september.

Oversikt over kampene som skal flyttes (ref møte 02.08) ligger i Facebookgruppa «Trenere i barne- og ungdomsfotballen Strømmen IF». Nærmere info om kampflyttingene kommer i nevnte gruppe tirsdag eller onsdag. Gi asap beskjed til undertegnede hvis det er kamper som ev ikke skal spilles til ny oppsatt tid

Alternative treningstider for perioden kommer i slutten av uka.