Info om Old Boys

Lagside fotball.no

For mer info kontakt:

LEDELSEN:
 Tore Gjertvik  97548515 tgjertvi@online.no
 Knut Jensen 91871123