Dugnadsoversikt sesongen 2014

Hei alle sammen!
Dugnadsoppsett sesongen 2014 – klikk her
Dugnader sesongen 2014 er tildelt og G16 har fått dugnader som følger:
Juniorbua uke 18 og 41. (G16 har også fått høstansvar for junior bua. Nærmere informasjon om hva dette betyr vil jeg motta etter hvert.) Jeg har satt opp en person per vakt fra 17.00 – 21.00 mandag – torsdag og fra kl. 17.00 – 20.00 på fredag. Vedlagt er «instruks juniorbua» og «vaffelrøre til juniorbua

A-lags kamp søndag 3. august og søndag 21. september. Nytt i år er at det trengs 15 foresatte per kamp (tidligere har det vært færre.)

I tillegg har vi fått 3dje NM runde hvis Strømmen går så langt. Hvis det blir hjemmekamp skal G16 ha denne enten torsdag 5. juni eller fredag 6. juni. (NM første runde spilles 24. april og andre runde 7. mai. Det vil si at 7. mai vet vi om det blir en tredje runde og om vi da får hjemmekamp 5. eller 6. juni.)

Vi har også fått tildelt dugnad under Sagelva festivalen. Dette er et arrangement vi vet lite om annet enn at G16 skal stille med 10 foresatte fredag 13. juni. Nærmere informasjon om tidspunkt og oppgaver får vi etter 27. mars. Dere vil innkalles til planleggingsmøte av Vanja Sortnes, Strømmen IF, via meg etter 27. mars; da får vi vite mer J

Les gjerne mer om denne festivalen på www.Sagelvafestivalen.no. Der vil dere se programmet fra i fjor.

Vaktene er likt fordelt på oss alle og jeg ber dere stille på de vakter dere er tildelt. Skulle den oppsatte tiden ikke passe har dere selv ansvar for å bytte med en annen foresatt på laget. Ved bytte av vakt er det viktig at dere informerer meg om hvem dere har byttet med.

Strømmen IF er i tillegg på utkikk etter foreldre som kan tenke seg å bidra ekstra i en «dugnadspool» i tilfelle det skjer noe ekstraordinært slik at noen må stille .

Dersom du kan tenke deg å bidra her så kan du sende en mail til dugnad@strommen-if.no.

Som ekstra takk til alle som stiller på dugnad vil det trekkes en forelder fra hver A-lags kamp som vinner billett for 2 til valgfri tippeliga kamp. Etter endt sesong trekkes det i» hovedpremie» cupfinale billetter til 2 personer blant alle som har deltatt på dugnad.

Alle dugnadsfolk får gratis kaffe 🙂

Da ønsker jeg alle sammen lykke til med dugnader og ser frem til nok en flott fotball sesong med våre kjekke ungdommer og Strømmen IF!

Med vennlig hilsen

Ellen Walter Teigen
Dugnadsansvarlig Strømmen G16

Dugnad søndag 6. oktober

Vi har dugnad i forbindelse med Adecco-kampen søndag 6. oktober mellom Strømmen og Ranheim. Oppmøte på stadion kl. 14.00 med kampstart kl. 16.00. Oppgavene blir tildelt på stadion.

Det er møteplikt for en av de foresatte til følgende spillere denne dagen:

Bendik Hultgren
Bendik Jørgensen
Markus Kjølle
William Berg Romundgard
Tobias Marthinussen
Marius Mørk
Ibrahim Sahin
Rebin Rah
Sivasuthan Raja
Nima Ranjbari
Isak Bergerud Rismyhr
Mohammed Sedeeq
Ajay Singh
Johhny Tran
Man Minh Tran

Blir vakten byttet, så ønsker jeg en tilbakemelding om dette på nina.enberget.endresen@hotmail.com eller mob. 95220033

Mvh
Nina – Dugnadsansvarlig

Møtepliktig dugnad for alle spillerne (G19-2, 16-1 og 16-2) mandag 19. august

Vi har fått tilbud om verdens enkleste og kanskje morsomste dugnadsjobb. I tillegg generer det en inntekt på kr. 100 pr. person som møter.

Alt dere trenger å gjøre er å stille som publikum til opptak av et TV-show som kommer på TV Norge til høsten.

Inviter gjerne med dere så mange venner og familiemedlemmer dere kan. Jo flere jo bedre!! Alle spillerne må som sagt stille, samt at dere minimum må ha med dere 2 personer til.

Programmet Killer Karaoke er et humorbasert gameshow der deltagerne konkurrerer i sang i ekstreme settinger.
Showet skal ledes av Anders Hoff og Øyvind Rafto, kjent fra Raske menn.
Her kan du ta en titt på en av utfordringene deltagerne må gjennom.

Opptaket finner sted på Lillestrøm Kultursenter, og dere kan velge mellom to forestillinger
mandag 19.8. Enten showet med oppmøte kl. 17.00 eller kl. 19.30.

Dere må selv a.s.a.p melde hvor mange billetter dere ønsker på mail til:

Maria.wroldsen@mastiff.no med kopi til nina.enberget.endresen@hotmail.com

I mailen må det stå:

Navn på spiller og at dere tilhører Strømmen IF (Det siste er kjempeviktig at dere husker)
Ønsket dato og kl. slett
Antall billetter

Kampdugnad søndag 11. august

En av de foresatte til følgende spillere skal stille på kampdugnad søndag 11. august,
oppmøte kl. 16.00 på stadion.

Sander Lie
Lars Fredrik Mørck
Stian Nikolaysen
Emmanuel Mensah
Ulrik Skjelle Syversen
Andreas Rud Zimmer
Håkon Espen Mathiesen
Stian Mathisen
Marcus Moen Rasmussen
Trym Arne Kinn Nilsen

Kioskdugnad

Minner om at det er kioskdugnad for enkelte foresatte kommende uke.

Kiosken skal holdes åpen fra kl. 17.00-21.00 (mandag-torsdag) og 17.00-20.00 (fredag).
Husk å ta med 2 liter vaffelrøre.

Mandag 17.06: Rebin Rah og Trym Arne Kinn Nilsen
Tirsdag 18.06: Marcus Moen Rasmussen og Stian Mathisen
Onsdag 19.06: Håkon Mathiesen og Nicolai Kristensen
Torsdag 20.06: Yousuf Lutfi og Karl August Hjellup
Fredag 21.06: Ulrik Eilertsen og Man Minh Tran

Salg av lodd

Alle spillere skal ha fått utdelt 20 lodd nå. Faktura på disse kommer på e-post (til en av foreldrene) en av dagene nå. Om dere selger loddene eller ikke avgjør dere selv men all må betale faktura for dem uansett. Dette er viktig bidrag til klubbens drift og erstatter en stor dugand på alle 🙂 Lykke til med salget!

Kioskvakter 6., 7. og 8. mai

Da er det straks tid for de første kioskvaktene for de foresatte.

Mandag 6. mai:
Daniel Karlsen
Man Minh Tran

Tirsdag 7. mai
Ulrik Skjelle Syversen
Ibrahim Sahin

Onsdag 8. mai
William Berg Romundgard
Sander Lie

Kiosken skal holdes åpen fra kl. 17.00 – 21.00.

Kioskvaktene må ha med seg 2 liter vaffelrøre.

Dugnad 1. mai – nb! ny tid!

1. mai møter Strømmen Alta i NM.

Som tidligere varslet må foresatte til følgende spillere stille på dugnad denne dagen:

Walid Almasri
Philip S. Andersen
William Hansen De Oliveira
Even Hamborg
Adrian Ahmetovic
Jan Ivar Eide Dahlen
Ulrik Eilertsen
Trym Halvorsen
Anders Brevik
Robin Cavlek
Kristoffer Endresen

Oppmøte kl. 13.00 på stadion.

Hilsen dugnadsansvarlig
Nina Endresen – mail: nina.enberget.endresen@hotmail.com, tlf. 95220033

Dugnader i 2013

Da er alle kjente dugnader pr. i dag fordelt etter beste evne. Ta en titt i oversikten og noter deg når du er satt opp på dugnad! Hvis det trengs forsterkninger ut over det som nå er satt opp, så vil dette meldes når påminnelsen om dugnaden blir publisert.

SE OVERSIKT OVER DUGNADER HER!

Andre type dugnader må dere også regne med at det blir i løpet året, men dette vil det bli informert om fortløpende.

G 16 har fått dugnadsansvaret hvis det blir hjemmekamper i de innledende NM-rundene. Detaljene rundt dette er ennå ikke kjent, men vi har fått signaler om at det kan bli hjemmekamp 1. mai og 1. eller 2. juni. Her er det satt opp to dugnadstropper som må være beredt på i stille hvis det blir hjemmekamp.

Dugnadsreglene er som tidligere:
* De som ikke kan møte på oppsatt tidspunkt må selv sørge for å bytte/finne erstatter.
* Hvis foreldrene ikke stiller på oppsatt dugnad vil dette gå ut over spilletiden for vedkommendes barn.

Nytt er det at klubben innfører premiering av dugnadshjelpen:
Det trekkes 1 dugnadsmamma eller -pappa hver kamp, som vinner billett for 2 til en Tippeligaarena!
Etter endt sesong trekkes det en hovedpremie – cupfinalebilletter for 2 personer blant de som har deltatt på dugnad.
Jo flere ganger på dugnad, jo flere lodd i hovedpremie-trekningen.

Klubben forsøker også å lage en ”ekstra dugnads-pool”. Meld gjerne fra til dugnadsansvarlig om du kunne tenke deg å hjelpe til litt ekstra, og stille når klubben er short for dugnadsressurser. En del av dere er ofte på stadion når det er kamp, og hvis dere kunne tenke dere å kombinere dette med en kampdugnad, så si i fra.

Hilsen den nye dugnadsansvarlig for G16
Nina Endresen
tlf: 952 20 033
e-post: nina.enberget.endresen@hotmail.com

Husk dugnaden!

Dugnaden på Meny starter opp i morgen, fredag. De som skal møte i morgen kl 16 00 er Jørgensen, Grødtlien og Svendsen. Det er et ønske at vi stiller i Strømmen sine overtrekk med logo. Fint om dere da avtaler dere imellom slik at antrekket blir så likt som mulig. Alle må gå inn å sjekke opp sine vakter, slik at møter til rett tid. Dette er viktig!!!

Hilsen dugnad 96/97