Dugnadsoppsett for G16 – 2015

Dugnader sesongen 2015 er nå tildelt og G16 har fått dugnader som følger:

Juniorbua uke 24 og 35. Jeg har satt opp en person per vakt fra 17.00 – 21.00 mandag – torsdag og fra kl. 17.00 – 20.00 på fredag. Vedlagt er «instruks juniorbua» og «vaffelrøre til juniorbua.»
Bruaset som er satt opp med juniorbua mandag 8. juni kan stenge kl. 19.00 etter dommeroppgjør. (Da starter 3. divisjonskamp og juniorbua skal stenges.)

A-lags kamp søndag 16. mai og søndag 2. august.

Vi har også i år som i fjor fått tildelt dugnad under Sagelva festivalen fredag 19. juni. Dette er et arrangement vi vet lite om annet enn at G16 skal stille med 10 foresatte fredag 19. juni. Nærmere informasjon om tidspunkt og oppgaver får vi etter påske. Dere vil innkalles til planleggingsmøte av Vanja Sortnes, Strømmen IF, via meg etter påske; da får vi vite mer. Les gjerne mer om denne festivalen på www.Sagelvafestivalen.no<http://www.Sagelvafestivalen.no>. Der vil dere se programmet fra i fjor. G16 hadde denne dugnaden også i fjor og da skulle de aller fleste møte fra kl. 16.30 – 20.30. 1 foresatt skulle møte på dagtid. Hold av fredagskvelden dere som er satt opp på denne dugnaden!

Vaktene er likt fordelt på oss alle og jeg ber dere stille på de vakter dere er tildelt. Les nøye gjennom oppsettet som er sendt dere tidligere og se hvilke dugnader dere er satt opp på. Skulle den oppsatte tiden ikke passe har dere selv ansvar for å bytte med en annen foresatt på laget. Ved bytte av vakt er det viktig at dere informerer meg om hvem dere har byttet med.

Da ønsker jeg alle sammen lykke til med dugnader og ser frem til nok en flott fotball sesong med våre kjekke ungdommer og Strømmen IF!

P.S. G16 klarte 100% oppmøte på sine dugnader forrige sesong; vi satser på det samme i år 🙂

Med vennlig hilsen
Ellen Walter Teigen
Dugnadsansvarlig Strømmen G16
Mobil: 47 26 44 46