Info fra styret i Strømmen IF

VIKTIG INFO!

Til alle som har barn og bryr seg om Strømmen IF!

Vi har lenge hatt behov for bedre banekapasitet på Strømmen stadion, men per nå har ikke klubben økonomiske midler til å legge en ny kunstgressbane. Strømmen stadion er ett kommunalt anlegg, og vi har allerede store lån på dette kommunale anlegget som vi må dekke selv.
Som sikkert mange har fått med seg, er Lillestrøm Sportsklubb i store økonomiske problemer som følge av mange år med forbruk over evne. Nå ønsker Skedsmos politikere å gå inn med penger for å redde ei » skakkjørt skute». Vi mener at dersom kommunenes politikere bestemmer seg for å støtte LSK med økonomiske midler, må også de andre klubbene i kommunen få støtte. Vi er lei av kommunes forskjellsbehandling.

Det er nå det gjelder, og vi må SI KLART IFRA!

Kommunestyremøtet hvor støtten til LSK skal vedtas er allerede til onsdag 10. desember, så vi må handle raskt. Vi oppfordrer derfor ALLE (spillere og foreldre) til å møte opp på Strømmen stadion MANDAG 8. DESEMBER KL 17.55.
Da kommer det en journalist fra Romerikes Blad som vil skrive om vår manglende banekapasitet. VIKTIG AT SÅ MANGE SOM MULIG KOMMER, slik at bildene som skal tas viser engasjerte spillere og foreldre.

Dette omhandler hele klubben, både de yngste og eldste lagene. Ved å sette banekapasiteten på dagsorden, så kan vi kanskje slippe å bruke grusbanen til trening og kamp. I tillegg kan alle lag få mer baneplass og treningstid.

MØT OPP MANDAG 8. DESEMBER KL 17.55 og vis engasjement. Ta med hele familien, naboer og venner. Vi møtes ved 5’er banen, og dette tar ikke lang tid. Håper å se flere hundre strømlinger på plass for å kjempe for bedre banekapasitet og bedre økonomiske rammer for alle klubbene i Skedsmo kommune.

Vennlig hilsen
Styret i Strømmen IF