Dugnadsoversikt sesongen 2014

Hei alle sammen!
Dugnadsoppsett sesongen 2014 – klikk her
Dugnader sesongen 2014 er tildelt og G16 har fått dugnader som følger:
Juniorbua uke 18 og 41. (G16 har også fått høstansvar for junior bua. Nærmere informasjon om hva dette betyr vil jeg motta etter hvert.) Jeg har satt opp en person per vakt fra 17.00 – 21.00 mandag – torsdag og fra kl. 17.00 – 20.00 på fredag. Vedlagt er «instruks juniorbua» og «vaffelrøre til juniorbua

A-lags kamp søndag 3. august og søndag 21. september. Nytt i år er at det trengs 15 foresatte per kamp (tidligere har det vært færre.)

I tillegg har vi fått 3dje NM runde hvis Strømmen går så langt. Hvis det blir hjemmekamp skal G16 ha denne enten torsdag 5. juni eller fredag 6. juni. (NM første runde spilles 24. april og andre runde 7. mai. Det vil si at 7. mai vet vi om det blir en tredje runde og om vi da får hjemmekamp 5. eller 6. juni.)

Vi har også fått tildelt dugnad under Sagelva festivalen. Dette er et arrangement vi vet lite om annet enn at G16 skal stille med 10 foresatte fredag 13. juni. Nærmere informasjon om tidspunkt og oppgaver får vi etter 27. mars. Dere vil innkalles til planleggingsmøte av Vanja Sortnes, Strømmen IF, via meg etter 27. mars; da får vi vite mer J

Les gjerne mer om denne festivalen på www.Sagelvafestivalen.no. Der vil dere se programmet fra i fjor.

Vaktene er likt fordelt på oss alle og jeg ber dere stille på de vakter dere er tildelt. Skulle den oppsatte tiden ikke passe har dere selv ansvar for å bytte med en annen foresatt på laget. Ved bytte av vakt er det viktig at dere informerer meg om hvem dere har byttet med.

Strømmen IF er i tillegg på utkikk etter foreldre som kan tenke seg å bidra ekstra i en «dugnadspool» i tilfelle det skjer noe ekstraordinært slik at noen må stille .

Dersom du kan tenke deg å bidra her så kan du sende en mail til dugnad@strommen-if.no.

Som ekstra takk til alle som stiller på dugnad vil det trekkes en forelder fra hver A-lags kamp som vinner billett for 2 til valgfri tippeliga kamp. Etter endt sesong trekkes det i» hovedpremie» cupfinale billetter til 2 personer blant alle som har deltatt på dugnad.

Alle dugnadsfolk får gratis kaffe 🙂

Da ønsker jeg alle sammen lykke til med dugnader og ser frem til nok en flott fotball sesong med våre kjekke ungdommer og Strømmen IF!

Med vennlig hilsen

Ellen Walter Teigen
Dugnadsansvarlig Strømmen G16