Dugnader i 2013

Da er alle kjente dugnader pr. i dag fordelt etter beste evne. Ta en titt i oversikten og noter deg når du er satt opp på dugnad! Hvis det trengs forsterkninger ut over det som nå er satt opp, så vil dette meldes når påminnelsen om dugnaden blir publisert.

SE OVERSIKT OVER DUGNADER HER!

Andre type dugnader må dere også regne med at det blir i løpet året, men dette vil det bli informert om fortløpende.

G 16 har fått dugnadsansvaret hvis det blir hjemmekamper i de innledende NM-rundene. Detaljene rundt dette er ennå ikke kjent, men vi har fått signaler om at det kan bli hjemmekamp 1. mai og 1. eller 2. juni. Her er det satt opp to dugnadstropper som må være beredt på i stille hvis det blir hjemmekamp.

Dugnadsreglene er som tidligere:
* De som ikke kan møte på oppsatt tidspunkt må selv sørge for å bytte/finne erstatter.
* Hvis foreldrene ikke stiller på oppsatt dugnad vil dette gå ut over spilletiden for vedkommendes barn.

Nytt er det at klubben innfører premiering av dugnadshjelpen:
Det trekkes 1 dugnadsmamma eller -pappa hver kamp, som vinner billett for 2 til en Tippeligaarena!
Etter endt sesong trekkes det en hovedpremie – cupfinalebilletter for 2 personer blant de som har deltatt på dugnad.
Jo flere ganger på dugnad, jo flere lodd i hovedpremie-trekningen.

Klubben forsøker også å lage en ”ekstra dugnads-pool”. Meld gjerne fra til dugnadsansvarlig om du kunne tenke deg å hjelpe til litt ekstra, og stille når klubben er short for dugnadsressurser. En del av dere er ofte på stadion når det er kamp, og hvis dere kunne tenke dere å kombinere dette med en kampdugnad, så si i fra.

Hilsen den nye dugnadsansvarlig for G16
Nina Endresen
tlf: 952 20 033
e-post: nina.enberget.endresen@hotmail.com