Foreldremøte onsdag 9.april kl.18:00 !!

Foreldremøte GJ2005
onsdag 9. april kl 18-19.15

Per Erik og Camilla holder foreldremøte med alle foreldrene onsdag 9. april kl
18-19.15 på Brakka på stadion. Spillerne trener sammen med de andre trenerne.
Camilla trenger bekreftelse på om dere kommer eller ikke. Det oppfordres sterkt å komme på dette møtet. Foreldremøtet er øverste beslutningsorgan for GJ2005, og her har man påvirkningskraft og mulighet til å fremme forslag om hvordan veien ser ut videre for GJ2005.