Dommeroppsett 2018

Her ligger dommeroppsettene og øvrig dommerinfo for sesongen 2018.

Dommeroppsettet for høstsesongen er nå publisert på nettet og distribuert til laglederne.

Spillere med Klubbdommerkurs (13 år og eldre) som ønsker det er oppsatt som dommere for klubbens hjemmekamper uten oppsatt dommer fra AFK.

Det er lagledernes ansvar at lagets spillere møter til kamp hvor de er oppsatt som dommer. I tillegg skal lagleder for laget som skal spille ta kontakt og få bekreftet at oppsatt dommer møter til kamp. Kontakt spilleren direkte og/eller aktuell lagleder.

NB: Minner om at lagleder tar med ferdig utfylt dommerregning og blir med til kiosken etter kamp slik at dommeren får betalt (ev legger ut hvis kiosken er stengt).

Dommeroppsett høst 2018; (klikk for oppsett med alle kamper – under uke 35)

 

Klubbdommere liste høst 2018

Dommerinfo Klubbdommere Strømmen IF 2018

Kontaktinfo Strømmen IF høst 2018