Dommeroppsett høstsesongen

Her ligger dommeroppsettet for høstsesongen 2017.

Dommeroppsettet for vårsesongen er nå publisert på nettet og distribuert til laglederne. Spillere med Klubbdommerkurs (fra lag G13, G14, G16) som ønsker det er oppsatt som dommere for kamper på små baner. I tillegg er det satt opp en blanding av klubbdommere og rekruttdommere for øvrige 7er og 9erkamper uten oppsatt dommer fra AFK. Det er lagledernes ansvar at lagets spillere møter til kamp hvor de er oppsatt som dommer. Det anbefales også at laget som skal spille tar kontakt og får bekreftet at oppsatt dommer møter til kamp. Kontakt spilleren direkte og/eller aktuell lagleder.

Dommeroppsett høstsesongen 2017; Dommeroppsett for utsendelse høst 2017

Liste dommere; Dommere 2017

Dommerinfo; Dommerinfo Strømmen IF høst 2017