Dommeroppsett høsten 2016

Her er dommeroppsettet for høstsesongen.

Dommeroppsettet for høstsesongen er nå publisert på nettet og distribuert til laglederne. Spillere med Klubbdommerkurs (fra G13, G14, G16) som ønsker det er oppsatt som dommere for kamper på små baner. I tillegg er det satt opp rekruttdommere for 9erkamper uten oppsatt dommer fra AFK.

Det er lagledernes ansvar at lagets spillere møter til kamp hvor de er oppsatt som dommer.

Det anbefales også at laget som skal spille tar kontakt og får bekreftet at oppsatt dommer møter til kamp. Kontakt spilleren direkte og/eller aktuell lagleder.

Dommeroppsett: Strømmen IF dommeroppsett høst 2016

Dommerliste: Dommerliste høst 2016

 

Ved flytting av kamper må oppsatt dommer få beskjed. Minner samtidig om at det også gjelder undertegnede slik at banedagboka kan oppdateres.

I kamper med kamprapport er dette laglederens ansvar og ikke dommerens.

Dommer får betalt etter kamp i kiosken på tribunen. For å få betalt må dommerregning være riktig utfylt (blanko regninger fås i kiosken). Hvis kiosken er stengt og for kamper på Slora og Torshov leverer du regninga til din lagleder. Betaling kr 150 for 5-er og kr 200 for 7-erkamper.
Spillerne / dommerne skal ha fått utdelt svart t-skjorte, fløyte og notatkort. Hvis du ikke har fått melder du fra til lagleder.