Sett målene på plass

Lagene må bli flinkere til å sette målene på plass etter trening. Noen dager teller vi over 10(!) mål som står plassert hulter til bulter på 11’er-banen, eller 4-5 på den lille banen.

Noen ganger er det ett lag som skal ha hele banen, andre ganger deler fire lag på banen. Det er altså ikke sikkert at lagene som kommer etter dere skal bruke målene som dere har benyttet. Det er treneres/laglederes ansvar å sette målene på plass etter trening.

Slik er reglene: Målene skal settes på grusen langs 5’er-banen etter bruk (ved kiosken). Hvis de blir satt langs sidelinja på hovedbanen måkes de inne.